D. Drigalev数据,D. Drigalev新闻,D. Drigalev视频,D. Drigalev身价

 • 时间:
 • 浏览:9

D. Drigalev

D. Drigalev

 • 俱乐部:Sputnik
 • 国 籍:白俄罗斯
 • 身 高:CM
 • 位 置:后卫
 • 年 龄:26岁
 • 体 重:KG
 • 号 码:
 • 生 日:1993-01-27
 • 惯用脚:

赛季俱乐部上场首发进球助攻黄牌红牌替补

2019Sputnik5200103

2019斯帕尼克15800107

2019/2020Sputnik1100000

2019/2020斯帕尼克2100001

2017奥斯波维奇282820600

2017/2018奥斯波维奇1100000

2015/2016奥斯波维奇1100000

2014维德里奇161100115

2014/2015维德里奇1100000

2013维德里奇242000414

2013/2014维德里奇1100100

2012戈梅利~000000

2012/2013戈梅利1100000

相关队员

前锋进球国籍

Y. Muzychenka~

V. Lagutin~

E. Nikitin~

I. Zatenko~

K. Shreytor~

中场进球国籍

M. Dashuk~

I. Yasinski~

V. Likhtin~

V. Potorocha~

S. Dichenkov~

P. Chernyshov~

I. Kazlovskiy~

马纳恩科夫~

后卫进球国籍

S. Izhakovski~

D. Charkin~

M. Domashevich~

I. Lyubaev~

E. Troyakov~

D. Drigalev~

I. Molchanov~

门将扑救国籍

A. Titov~

K. Kotov~

I. Motolyga~